Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Uwielbienie Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie na zakończenie Jubileuszu 20.Lecia JBE

Uwielbienie Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie (17.03.2024 Częstochowa)
ikonkaword
Jezu obecny w Najświętszym Sakramencie na ołtarzach całego świata z najżywszą wiarą, pokorą i miłością upadamy do stóp Twoich, uwielbiamy Cię i kochamy Cię, oddajemy Ci pokłon, na jaki tylko dusze nasze zdobyć się mogą.

Cześć Ci oddajemy, najświętsze Ciało Chrystusa, zrodzone z Maryi Dziewicy, ofiarowane w ofierze za nas i za wszystkich ludzi.

Wielbimy Bóstwo i Człowieczeństwo Twoje, ukryte pod postacią chleba; wielbimy ciało Twoje za nas przybite do krzyża i Krew Twoją za nas przelaną, i Serce Twoje dla nas otwarte.

Panie Jezu Ty jesteś Bogiem i Panem, jedynym Mistrzem i prawdziwym Zbawicielem. Ty jesteś prawdziwym Światłem, które oświeca każdego człowieka.

Jezu Ty jesteś ponad wszystkim. Jesteś Najwyższy, jesteś Panem. Jesteś najpiękniejszy i najbardziej ukochany.

Pieśń:
Jezus, najwyższe Imię, nasz Zbawiciel, Książę pokoju,
Emanuel, Bóg jest z nami, Odkupiciel, Słowo żywota.
Święty Bóg, Mesjasz prawdziwy, Jedyny Ojca Syn umiłowany.
Zgładził grzech Baranek na wieki, Królów Król i panów Pan.


Chcielibyśmy mieć tyle języków, ile ziarnek piasku w morzu, by głosić chwałę Twoją; tyle serc, ile gwiazd na niebie, by za miłość płacić Ci miłością. A ponieważ nieskończenie większej chwały jesteś godzien, przeto wzywamy wszystkie dusze w czyśćcu i na ziemi, wszystkich Świętych i Aniołów w niebie wraz z ich Królową Bogarodzicą Maryją, by nam pomogli wielbić Ciebie, Synu Boga żywego.

Święty, Święty, Święty, Pan Bóg Zastępów. Niech będzie pochwalony Przenajświętszy Sakrament teraz zawsze i na wieki wieków!


Pieśń:
To jest miejsce Twojej chwały

To jest miejsce łaski Twej,

Czuję Twą potężną moc,

Która z nami tutaj jest.

Słyszę głos wielu Aniołów,

Które niosą chwałę Twą,

Jak potęga wielu wód, Tak rozbrzmiewa dziś ich śpiew.Święty, Święty, Święty, Święty /x4

Wielbimy Ciebie za siebie i za tych, którzy Cię nie znają, albo co gorsza, słowem i życiem znieważają. Jezu, miej miłosierdzie nad tymi, którzy Ci złorzeczą, ośmieszają lub zwalczają Cię. Nawróć biednych grzeszników i miej litość nad nami.

 

WYNAGRODZENIE

Panie Jezu – Hostio Święta, Chlebie Żywy, Przenajświętsza Obecności przyjmij nasze prośby i błagania, nasze modlitwy i uwielbienie …. Jako Bractwo Eucharystyczne zanosimy je tutaj u Tronu Królowej Polski, gdzie Naród Polski znajdował otuchę i schronienie w trudnych momentach dziejów. Dzisiaj ten sam głos rozpaczy dotyka Serca Maryi, żyjemy jakby Naród bez Bożej Konstytucji i złożonych Ślubów dla każdej dziedziny naszego życia, przede wszystkim poszanowania samego życia, które nie znajduje miejsca pod sercem matki, jak mieliśmy okazję to przeżyć podczas Drogi Krzyżowej.

Wezwałaś Maryjo, naszą Wspólnotę Eucharystyczną do siebie tuż przed Świętem Zwiastowania, na Dzień Świętości Życia i jego obrony. Jasnogórskie Bractwo Eucharystyczne skupia w swoich szeregach największe Wspólnoty Maryjne, które zataczają szerokie kręgi modlitwy i apostolstwa naznaczonego charyzmatami z Nieba: jest to Twój Legion, Maryjo; Twoje Rycerstwo; tarcze obronne w tajemnicy Cudownego Medalika; serca powiązane Różańcem Świętym jako mur obronny Kościoła Świętego oraz Boże rolnictwo, które stoi na straży Ziemi naszej karmicielki. Twoja Niebieska Armia. Królowo Polski, modlitwa złączonych duchowo Wspólnot jest naszym orężem w walce ze złem. Jesteśmy w stanie gotowości, jesteśmy do Twojej dyspozycji - tysiące tysięcy serc, które Ci się zawierzyły, a Ty Matko prowadzisz nas do Jezusa.

Dzisiaj włączamy się do rozpoczętej wczoraj po Apelu Jasnogórskim Nowenny do Św. Andrzeja Boboli w intencji ratowania naszej Ojczyzny, zgody narodowej i poszanowania życia ludzkiego oraz zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych ofiarowując w tych intencjach Adorację Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie kończącą to nasze jubileuszowe spotkanie w bliskości z Tobą Maryjo.

Jezu klękamy przed Tobą z mocnym postanowieniem, aby wynagrodzić Ci zniewagi, jakie w ostatnim czasie tak narastają w naszej ojczyźnie wyrządzone przez nas samych i innych ludzi.

 

Chwila ciszy…

Litania wynagradzająca

 

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.

Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.

 

Ojcze z nieba, Boże – zmiłuj się nad nami.

Synu, Odkupicielu świata, Boże

Duchu Święty, Boże

Święta Trójco, Jedyny Boże

 

Panie Jezu w Najświętszym Sakramencie za nieskończoną miłość ku nam odbierający obojętność i lekceważenie zmiłuj się nad nami.

Panie Jezu w Najświętszym Sakramencie przez nas znieważany zmiłuj się nad nami.

Panie Jezu w Najświętszym Sakramencie przeznaczony na znak, któremu sprzeciwiać się będą --zmiłuj się nad nami.

Panie Jezu w Najświętszym Sakramencie wydawany na pastwę nienawiści Twoich nieprzyjaciół--zmiłuj się nad nami.

Panie Jezu w Najświętszym Sakramencie wyszydzany i bluźnierstwami obrażany--zmiłuj się nad nami.

Panie Jezu w Najświętszym Sakramencie niegodnie przyjmowany--zmiłuj się nad nami.

Panie Jezu w Najświętszym Sakramencie przez świętokradców sponiewierany i wzgardzony--zmiłuj się nad nami.

Panie Jezu w Najświętszym Sakramencie przez wielu wybranych sług Twoich nieczczony--zmiłuj się nad nami.

Panie Jezu w Najświętszym Sakramencie w wielu kościołach opuszczony i zapomniany--zmiłuj się nad nami.

Bądź nam miłościw – przepuść nam, Panie.

Bądź nam miłościw – wysłuchaj nas, Panie.

 

Za znieważanie tak wielkiego Sakramentu Miłości – wynagradzamy Ci, Panie.

Za niegodne Ciała i Krwi Twojej przyjmowanie– wynagradzamy Ci, Panie.

Za niegodne zachowanie w kościołach w Twojej obecności w Najświętszym Sakramencie– wynagradzamy Ci, Panie.

Za nienawiść bezbożnych– wynagradzamy Ci, Panie.

Za rzucane przeciw Tobie bluźnierstwa– wynagradzamy Ci, Panie.

Za oziębłość wielu Twoich dzieci– wynagradzamy Ci, Panie.

Za niewdzięczność i zapomnienie ludzi o Tobie w Najświętszym Sakramencie– wynagradzamy Ci, Panie.

Za profanację Twoich świątyń– wynagradzamy Ci, Panie.

 

My grzeszni Ciebie prosimy – wysłuchaj nas, Panie.

Abyś wszystkich wiernych głęboką czcią i gorącym nabożeństwem do Najświętszego Sakramentu obdarzyć raczył– wysłuchaj nas, Panie

Abyś wszystkim świętokradcom znieważającym Najświętszy Sakrament łaski szczerego nawrócenia udzielić raczył– wysłuchaj nas, Panie

Abyś braciom odłączonym dostatecznego poznania tej Tajemnicy Miłości udzielić raczył– wysłuchaj nas, Panie

Abyś serca nasze coraz gorętszą miłością do Najświętszego Sakramentu zapalić raczył– wysłuchaj nas, Panie

Abyś nas do częstego i godnego przyjmowania Komunii świętej zachęcić raczył– wysłuchaj nas, Panie

Abyś nas w godzinie śmierci tym Niebieskim Pokarmem posilić raczył– wysłuchaj nas, Panie

Abyś wynagrodzenie nasze łaskawie przyjąć raczył– wysłuchaj nas, Panie

 

Panie Jezu w Najświętszym Sakramencie – zmiłuj się nad nami.

Panie Jezu w Najświętszym Sakramencie – zlituj się nad nami.

 

K: Twoja cześć, chwała, nasz wieczny Panie

W: Na wieczne czasy niech nie ustanie.

 

Módlmy się. Panie Jezu Chryste, Ty z nieskończonej miłości Twego Serca dzień i noc pozostajesz z nami w Najświętszym Sakramencie, a za miłość odbierasz obojętność, szyderstwa, świętokradztwa i wzgardę, którymi ludzie Cię obrażają, daj nam tę łaskę, błagamy Cię, Panie, abyśmy Ciebie za tak liczne zniewagi szczerze przepraszali i wynagradzali za nie jak najgorętszą miłością i uwielbieniem. Dopomóż nam, Panie Jezu, abyśmy Cię zawsze jak najgodniej w Komunii świętej przyjmowali. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

 

Chwila ciszy…

 

W obecności świętych Aniołów otaczających Twój ołtarz uroczyście przyrzekamy Tobie:

 

Im bardziej znieważany jest Twój Najświętszy Sakrament, tym szczerzej i uroczyściej pragniemy wołać: Niechaj będzie pochwalony i uwielbiony Przenajświętszy Sakrament Ołtarza!

 

Im bardziej jesteś zapomniany i opuszczony w kościołach, tym częściej pragniemy odwiedzać Ciebie, o Jezu przebywający z miłości wśród nas!

 

Im bardziej lekceważona i zaniedbywana jest Twoja Najświętsza nieskończona Ofiara, z tym większym zapałem i pobożnością pragniemy brać w niej udział!

 

Im bardziej unikane i zaniedbywane jest przyjmowanie Komunii świętej, tym częściej i lepiej pragniemy ją przyjmować.

 

Im bardziej zapomniane i łamane są Twoje przykazania tym wierniej pragniemy ich przestrzegać, o Jezu!

 

Im bardziej szatan stara się o zgubę dusz, z tym większym zapałem pragniemy naszego zbawienia!

 

Im bardziej panuje zmysłowa pożądliwość, tym bardziej pragniemy oddać się Tobie w duchu ofiary i wyrzeczenia, o Jezu nasycony hańbą.

 

Im bardziej ludzie zamykają się w swoim egoizmie i nienawidzą się wzajemnie, tym mocniej pragniemy kochać się wzajemnie jako członki jednej Bożej rodziny, o Jezu,

 

Im silniej bramy piekielne atakują Twój Kościół, tym bardziej pragniemy oddać się Tobie w duchu ofiary i wyrzeczenia, o Jezu, nasycony hańbą!

 

Pieśń:

Oddaję Ci życie swe, Ty, Panie wiesz jakie jest.
    Za wszystko przepraszam Cię, co było grzechem i złem
    Oczyść, Panie, duszę mą, zapomnij mi moje winy,
   Obmyj mnie Twą świętą Krwią, podaruj mi nowe życie

Daj Ducha Świętego mi, by odtąd prowadził mnie,
    Rozpalił dziś w sercu mym ognisko miłości Twej.
    Przyjdź, zamieszkaj w domu mym,
    Z Twą łaską i miłosierdziem
    Otocz mnie ramieniem swym, bo ja…

Oddaję Ci życie swe, Ty, Panie wiesz jakie jest.
    Za wszystko przepraszam Cię, co było grzechem i złem

 

Z Dzienniczka św. Faustyny

Widziałam gniew Boży ciążący nad Polską. I teraz widzę, że jeśliby Bóg dotknął kraj nasz największymi karami, to byłoby to jeszcze Jego wielkie miłosierdzie, boby nas mógł ukarać wiecznym zniszczeniem za tak wielkie występki. Struchlałam cała, jak mi Pan, choć trochę uchylił zasłony. Teraz widzę wyraźnie, że dusze wybrane podtrzymują w istnieniu świat, aby się dopełniła miara.

Z Dzienniczka św. Faustyny

Córko moja, żądam od ciebie modlitwy, modlitwy i jeszcze raz modlitwy za świat, a szczególnie za Ojczyznę swoją (Dz. 325).

 

ZANURZENIE W MORZU MIŁOSIERDZIA

 

Panie Jezu, który jesteś Miłością i Miłosierdziem samym, który powiedziałeś do św. s. Faustyny, że Polskę szczególnie umiłowałem, a jeżeli posłuszna będzie woli Mojej, wywyższę ją w potędze i świętości. Z niej wyjdzie iskra, która przygotuje świat na ostateczne przyjście Moje (Dz. 1732).

 

Dzisiaj chcemy skorzystać z hojności Twojej i w morzu miłosierdzia zanurzyć naszą Ojczyznę. Niech strumienie wody, płynące z Twego Serca, obmyją cały naród z brudu grzechów, a Twoja krew niech odrodzi w nim głębokie życie religijne.

Póki czas, niech wszyscy schronią się w cieniu Twych promieni, aby nie zginęli na wieki. W strumieniach Krwi i Wody zanurzamy wszystkich sprawujących rządy, aby mogli z miłością służyć narodowi, budować dobro Ojczyzny na prawie Bożym.

 

Udziel światła i łaski nawrócenia tym, którzy odrzucają wartości chrześcijańskie i narodowe, których zaślepia egoizm, pycha i żądza użycia świata.

 

Niech cała nasza Ojczyzna z wdzięcznością przyjmie orędzie Miłosierdzia, jakie przekazałeś przez św. Siostrę Faustynę i niech je przekaże wszystkim narodom, aby cała ludzkość zwróciła się do Twojego miłosierdzia i zaznała upragnionego pokoju.

 

Boże, któryś nas stworzył Polakami
I polskiej ziemi żywisz nas darami,
Co polskim słowem pozwalasz się sławić,
Prosim, racz polskiej ziemi błogosławić.

 

Spraw, niechaj w Polsce kwitnie święta zgoda,
Pobożna ufność, wolność i swoboda,
Miłość braterska, obyczajność, praca,
Niech lud jej co dzień cnotą się zbogaca.

 

Co nam być może szkodą lub niesławą,
Odwróć to Boże, za Twą świętą sprawą,
Lecz co pomoże, co nas uświęci,
Użycz nam tego z Twej ojcowskiej chęci.

 

Z duchami przodków, którzy już są w niebie,
Wznosim pokorne błaganie Ciebie,
W obecnych klęskach, z każdą złą godzinę
lituj się, lituj nad polską krainą.

 

Z Dzienniczka św. Faustyny

W pewnej chwili, kiedy się skończyła adoracja za naszą Ojczyznę, ból mi ścisnął duszę i zaczęłam się modlić w następujący sposób: Jezu najmiłosierniejszy, proszę Cię przez przyczynę Twoich Świętych, a szczególnie przez przyczynę Matki Twojej najmilszej, która Cię wychowała z Dziecięctwa, błagam Cię, błogosław Ojczyźnie mojej. Jezu nie patrz na grzechy nasze, ale spójrz na łzy dzieci małych, na głód i zimno, jakie cierpią. Jezu dla tych niewiniątek, udziel mi łaski, o którą Cię proszę dla mojej Ojczyzny.

W tej chwili ujrzałam Pana Jezusa, który miał oczy zaszłe łzami, i rzekł do mnie: Widzisz, córko moja, jak bardzo mi ich żal, wiedz o tym, że one utrzymują świat”.

 

Panie Jezu jest oczywiste, że najmocniej przeżywamy to, co dzieje się w naszej Ojczyźnie, gdyż jest ona naszym wspólnym domem, wspólnym zbiorowym obowiązkiem. Umiłowanie Ojczyzny to nie tylko narodowy, ale i chrześcijański obowiązek, który spełniany jest na różne sposoby.

Umiłowanie Ojczyzny wyraża się w codziennym życiu, ale również przez modlitwę i dlatego prosimy Cię: Błogosław Polskiej ziemi.

 

Po każdym wezwaniu powtarzamy: Błogosław Polskiej Ziemi.

 

Panie, za przyczyną Twojej Matki, Jasnogórskiej Pani, przez orędownictwo orszaku świętych, Patronów Polski: Andrzeja Boboli, Wojciecha, Kingi, Stanisława, Jolanty, Jacka, Kazimierza, za wstawiennictwem nieznanych, a chwalebnych męczenników, którzy w obozach i więzieniach złożyli swe życie za Ojczyznę, za przyczyną polskich dzieci, które zdobyły się na dojrzałą ofiarę, ponad swój wiek, których niewinne cierpienie najbliższe było Ofiary Twego Syna.
Błogosław Polskiej Ziemi.

 

Ojcze Nasz, błogosław nienarodzonym niech ujrzą światło dzienne, swoich rodziców, czekające na nich szkoły, nauczycieli, a gdy dorosną, niech biorą żywy udział w rozbudowie i doskonaleniu tego świata
Błogosław Polskiej Ziemi.

 

Błogosław dzieciom i sprawiaj, by w ich rozwoju fizycznym, umysłowym i duchowym panowała właściwa równowaga i harmonia, by każde z nich w przyszłości mogło dawać świadectwo pełnego człowieczeństwa i było zdolne cieszyć się pięknem stworzenia do woli
Błogosław Polskiej Ziemi.

 

Błogosław ojcom i matkom, aby ich szlachetne utrudzenie około wychowania i wykształcenia dzieci owocowało satysfakcją i radością życia
Błogosław Polskiej Ziemi.

 

Błogosław, Boże, kierującym sprawami naszej Ojczyzny, aby rządzili w sprawiedliwości, mądrości i miłości, ku pełni szczęścia naszych sióstr i braci
Błogosław Polskiej Ziemi.

 

Błogosław, Panie, Kościołowi w naszym Kraju i uczyń, aby w całym Ludzie Bożym potęgowała się i umacniała żywa, dobrze rozumiana wiara, z której płyną potrzebne Ojczyźnie: sprawiedliwość, miłość społeczna i budująca jedność.
Błogosław Polskiej Ziemi.

 

Błogosław: robotnikom – w fabrycznym utrudzeniu, rolnikom – na chlebnym łanie i ich niezastąpionej misji żywienia świata, nauczycielom i wychowawcom w trudzie nauczania i wychowania, pracownikom służby zdrowia w trosce o życie człowieka, uczonym w mozolnym dociekaniu
Błogosław Polskiej Ziemi.

 

Błogosław wszystkim, którzy budują dobro naszej Ojczyzny! Mocą swej łaski i głosem sumienia wykorzeniaj, Panie, zgubne nałogi: niedbalstwa, lekkomyślności, pijaństwa i niemoralności, niewierności danemu słowu, podjętym zobowiązaniom. Natchnij każdego codzienną potrzebą: solidności i rozwagi, poczucia odpowiedzialności, które nas uwrażliwi i uzdolni do pilnego starania się o wspólne dobro wszystkich
Błogosław Polskiej Ziemi

 

Rozbudzaj zgłuszone przez krzywdę poczucie społecznej sprawiedliwości. Rozpalaj zdeptaną przez nienawiść wzajemną bratnią miłość. Miłość, która wyrazi się we wzajemnym poszanowaniu, radowaniu się z cudzych zdolności i umiejętności, jako dobrem wspólnym narodu, popieraniu każdej twórczej pracy, solidarnością we wzajemnym pomaganiu sobie, jako dzieciom wspólnej matki Ojczyzny
Błogosław Polskiej Ziemi

 

Daj, Panie wszystkim zdolność poznawania się, jednoczenia i szanowania we wspólnym każdym człowieczeństwie. We wspólnej każdemu ludzkiej naturze. Niech każdy w każdym pozna brata, którego należy szanować i miłować, a jeśli i nienawidzić- to jedynie zła moralnego, Które ktoś popełnia w odróżnieniu od jego osoby.
Błogosław Polskiej Ziemi.

 

Pieśń:
Pod Twą obronę, Ojcze na niebie,
Grono Twych dzieci swój powierza los,
Ty nam błogosław, ratuj w potrzebie
I broń od zguby, gdy zagraża cios.2. Czy toń spokojna, czy huczą fale,
Gdy Ty Twe dzieci w swej opiece masz,
Wznosimy modły dziś ku Twej chwale,
Boś Ty nam tarczą, Boże Ojcze nasz.

 

Z Dzienniczka św. Faustyny

Często się modlę za Polskę, ale widzę wielkie zagniewanie Boże na nią, iż jest niewdzięczna. Kiedy widzę zagniewanie Jego, rzucam się z ufnością w przepaść miłosierdzia i w nim zanurzam całą Polskę, a wtenczas nie może użyć swej sprawiedliwości. Ojczyzno moja, ile ty mnie kosztujesz, nie ma dnia, w którym bym się nie modliła za ciebie

 

Uwielbiajmy Boga i dziękujmy Mu za wszystkie łaski, jakich nasz naród nieustannie doznaje za wstawiennictwem swojej Królowej.

Boże Wszechmogący, Panie zastępów, padamy do stóp Twoich w dziękczynieniu, że przez wieki otaczałeś nas Swą przemożną opieką.

Dziękujemy Ci, że Ojców naszych wyprowadziłeś z rąk ciemięzców, najeźdźców i nieprzyjaciół.

Błogosławimy Cię za to, że po latach niewoli obdarzyłeś nas na nowo wolnością i pokojem.

Uspokój serca, daj ufności w Twoją miłość, oświeć zaćmione umysły naszych braci. Wzbudź w Narodzie chęć do cierpliwej walki o zachowanie pokoju i wolności. Spraw, byśmy stali się zdolni własnymi rękami i wzajemną solidarnością w służbie Twojego Krzyża zachować Twoje Królestwo w nas, w naszych rodzinach, w naszym Narodzie, jak za czasów naszych Praojców.

 

Wybaw nas od głodu, nędzy i wojny. Obdarz nas chlebem. Błogosław naszej pracy. Panie Miłosierny, Panie Sprawiedliwy, Panie Wszechmocny. Boże, niech Duch Święty zmienia oblicze tej ziemi i umacnia Twój lud. Daj nam, o Panie, abyśmy po przyjęciu w pokorze "Bierzmowania Dziejów" - udzielonego przez Ojca Świętego - Jana Pawła II w 1979 roku - Twego Ducha nigdy nie zasmucali, a przez zawierzenie Maryi, Matce Kościoła i Królowej Polski pozostawali zawsze wierni Chrystusowi, Kościołowi i Ojczyźnie. Amen.

 

Nasz kraj potrzebuje naszej modlitwy. My potrzebujemy powierzyć się całym sercem Maryi.

Odmówmy modlitwę do Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski.

 

Powierzamy się Tobie, najpewniejsza Przewodniczko i Wspomożycielko narodu na tym gwałtownym zakręcie naszych dziejów, w tak dziś trudnych chwilach życia polskiego. Oddajemy w Twe macierzyńskie dłonie to, co jest u nas najlepsze, abyś to dobro umocniła w naszych sercach i czynach, W obyczaju i działaniu narodu.

Powierzamy Ci, Maryjo, i to, co w nas słabe i zagrożone. Ulecz nas z grzechów i niemocy. Pomóż pokonać wszelką beznadziejność. Dźwigaj z upadków, klęsk i błędów.

Zawierzamy Ci, Matko, wszystkich Polaków, ale szczególnie tych, którzy znaleźli się w obliczu biedy, bezrobocia, braku mieszkania, strachu przed przyszłością.

Zawierzamy Ci każdego człowieka w naszej Ojczyźnie. Przede wszystkim jednak młode rodziny i całe pokolenie młodych Polaków, bo od nich zależą przyszłe losy Ojczyzny.

Ucz nas, Zwycięska Pani, przezwyciężać nasze złe skłonności i wady, a szczególnie egoizm, nieczułość na potrzeby innych, bezmyślne korzystanie z dóbr tego świata.

Ucz nas wychodzić z sercem obdarzającym i z czynem miłości ku ludziom, szczególnie tym, którzy oczekują naszej pomocy.

Prosimy Cię, Matko i Żywicielko Syna Bożego: naucz nas służyć życiu od jego poczęcia aż po naturalną śmierć. Naucz nas to życie przyjmować z wdzięcznością i ufnością.

Ucz nas, Wspomożycielko wiernych współodpowiedzialności w Kościele i życiu społecznym. Wiemy, że trzeba nam u progu drugiego tysiąclecia polskich dziejów wziąć w swe dłonie odpowiedzialność za losy Ojczyzny.

Ucz nas, Królowo Polski, jak to mamy czynić. Pragniemy żyć z każdym dniem lepiej i godniej, jako chrześcijanie i Polacy, świadomi wielkiego dziedzictwa tysiącletniej kultury narodu; wierni kontynuatorzy jego najlepszych tradycji, ale otwarci na wezwania, jakie stawia nam dzisiaj Bóg, Władca Dziejów.

Spraw to, Przewodniczko narodu, abyśmy nie uchylali się od podejmowania tych od wieków ważnych i tych prawdziwie nowych - a gwarantujących dobro naszego kraju i narodu - zadań, jeśli tylko okażemy się do nich sposobni.

Spraw przez pomoc z nieba, przez swe potężne wstawiennictwo u Boga, abyśmy podjęte przez siebie zadania i obowiązki jak najlepiej wykonywali. Chcemy kroczyć w naszym życiu wspólnie z Chrystusem jako Jego wierni wyznawcy. Pragniemy gorąco, czynem i słowem, całym swoim życiem, dawać świadectwo prawdzie, którą wyznajemy, Wspomagaj nas w tym Maryjo, Wspomożycielko wiernych, Królowo Polski. Amen.


Refren
:
Jasnogórska Pani, Tyś naszą Hetmanką,
Polski Tyś Królową i najlepszą Matką.
1. Spójrz na polskie domy, na miasta i wioski!
Niech z miłości Twojej słynie naród polski. Ref…
2. Weź w opiekę młodzież i niewinne dziatki,
by się nie wyrzekły swej Niebieskiej Matki. Ref…
3. Niech i Kościół Święty, dzieło Twego Syna,
u Bożego tronu wspiera Twa przyczyna. Ref…

 

 

 

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd