Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

III Zakon Eucharystyczny

III ZAKON EUCHARYSTYCZNY
(sprawa na X Zjazd Jasnogórskiego Bractwa Eucharystycznego)

Przeżywmy w tym roku jubileuszowe spotkanie – 15 lat Bractwa i X Zjazd Formacyjny naszej wspólnoty.

Jasnogórskie Bractwo Eucharystyczne zrodziło się na gruncie Jasnogórskiej Rodziny Różańcowej w przededniu Roku Eucharystii 25 marca 2004r., można powiedzieć, że powstało na Rok Eucharystii (X 2004 – X 2005).Po rekolekcjach JRR w październiku 2004r. w bardzo wielu ośrodkach modlitwy różańcowej zaczęły się tworzyć grupy Adoracji Najświętszego Sakramentu w Polsce i za granicą (głównie wśród Polonii - w Grecji, Francji, Niemczech, Szwecji, USA).Adoracja Najświętszego Sakramentu podejmowana w całej Jasnogórskiej Rodzinie Różańcowej była odpowiedzią na List o Różańcu Ojca Świętego Jana Pawła II – Tajemnice Światła, w szczególności Tajemnicę Ustanowienia Eucharystii. Jednocześnie wyrażała potrzebę pogłębionej duchowości i formacji w kierunku uwielbienia Pana Jezusa w Jego Postaci Eucharystycznej.

Wówczas zrodziła się myśl, że JBE rozproszone terytorialnie w jego macierzystej wspólnocie, którą stanowi JRR, może być zaczynem III Zakonu Eucharystycznego pod opieką regularnego Zakonu OO. Paulinów.

8 grudnia 2009r. do Kurii Generalnej OO Paulinów skierowana została prośba ze strony JRR o rozważenie takiej koncepcji. Otrzymaliśmy odpowiedź, że „sprawa powołania III Zakonu Eucharystycznego OO Paulinów była przedmiotem dyskusji w czasie obrad Definitorium Generalnego w dniu 12 grudnia 2009r. Przytoczone …przesłanki…przemawiają za przedstawioną ideą. Jednakże z uwagi na to,że przynaszym Zakonie nie istniał w historii III Zakon, sprawa ta powinna być przedmiotem dyskusji i ewentualnej decyzji Kapituły Generalnej”. Zrozumieliśmy, że temat może być podjęty za 5 lat tzn. w 2014r.

W okresie 15 lat istnienia Bractwa coraz więcej okoliczności przemawia za powrotem do koncepcji utworzenia III Zakonu Eucharystycznego.

- Mamy za wzór Stowarzyszenia Eucharystianów zakładane we Francji przez św. Piotra Juliana Eymarda(1811–1868) w latach 70-tych i 80-tych XIX w.Za jego życia przedłożone zostały papieżowi bł.Piusowi IX Statuty dla świeckich czcicieli Eucharystii;

- Ożywienie w apostolstwie, ku czci Chrystusa Eucharystycznego niewątpliwie łączy się z nadaniem nowej mocy Tajemnicom Różańca Świętego przez św.papieża Polaka Jana Pawła II. Przyszedł czas „wypłynięcia na głębię”, zanurzenia się w Eucharystii, uczynienia Adoracji Najświętszego Sakramentu programem życia;

- Weźmy do serca ogłoszony ostatnio nowy Program Duszpasterski Kościoła w Polsce na lata 2019-2022, którego tematem jest Eucharystia.

Tegoroczny Zjazd może być Światłem Bożym do przybliżenia wizji nowej formacji, którą byłby III Zakon Eucharystyczny pod opieką OO Paulinów i przewodnictwem Królowej Polski, Maryi Jasnogórskiej, w wymiarze europejskim i międzynarodowym.

Koncepcję tę wspierała i współtworzyła fundatorka Kaplicy Wieczystej Adoracji Najświętszego Sakramentu na Jasnej Górze p.dr Stefania Chase, Polka wraz ze środowiskiem Polonii w Chicago. Po otwarciu i poświęceniu tej kaplicy w roku 1998 r. udała się w tej sprawie do Watykanu do Ojca Świętego Jana Pawła II i otrzymała błogosławieństwo, o czym mówiła na naszych poprzednich Zjazdach.

Także w tym roku 2019 uczestnikami naszego spotkania formacyjnego są Teologowie, którzy głoszą Eucharystię, jako żywe źródło naszego życia chrześcijańskiego, mówią o posłannictwie Maryi: o. Tomasz Leśniewski OSPPE, o.Ryszard Maria Żuber OFMCon, o.Melchior Królik OSPPE.Usłyszymy dzisiaj świadectwa o postawach ludzi, którzy żyją Eucharystią. Mamy w Polsce „doskonały wzór apostolstwa dla świeckich” w osobie Czcigodnej Służebnicy Bożej Wandy Malczewskiej, Wielkiej Czcicielki Eucharystii, kandydatki na ołtarze, która grupy czcicieli Najświętszego Sakramentu nazywała Wspólnotami Miłości.Licznie reprezentowane jest co roku grono jej Czcicieli: ks.dr Kazimierz Dąbrowski, ks.Jan Cholewa, władze lokalne i środowisko Kluk i Parzna oraz okolic m.in. p.Mirosław Orzechowski „Echo z Parzna”oraz kuzyni z rodzin p. prof.Marii Janik – Czachor i p.Andrzeja Tarnawy-Malczewskiego.

Nie po raz pierwszy jest wśród nas Misjonarz o. dr Joseph Vadakkel z Misyjnej Kongregacji od Adoracji Najświętszego Sakramentu/MCBS/. W misji „Eucharystyczny Płomień” przyczynia się do powstawania coraz to nowych ośrodków Adoracji Najświętszego Sakramentu w Europie i na innych kontynentach oraz w Polsce.

W czasie VII Zjazdu Bractwa /2016/szczególnymi Prelegentami byli: p.Mariusz Drapikowski i p.Piotr Ciołkiewicz, inicjatorzy i twórcy 12. Gwiazd Królowej Pokoju. W kolejnych miejscach na świecie lokowane są Ołtarze Eucharystyczne – arcydzieła sztuki o symbolice Eucharystycznej, wokół których powstają grupy Adoracji Najświętszego Sakramentu. W tym spotkaniu uczestniczył o.dr Joseph Vadakkel, który potwierdził potrzebę więzi duchowych i jedności wszystkich ośrodków Adoracji Najświętszego Sakramentu na świecie oraz zasadność powstania III Zakonu Eucharystycznego w Polsce.

  Ze względu na wyróżniającą się pozycję Polski w świecie chrześcijańskim i wiele inicjatyw stąd wychodzących w czasach nam współczesnych, sprawę III Zakonu Eucharystycznego trzeba objąć modlitwą na naszych cotygodniowych, godzinnych adoracjach Najświętszego Sakramentu w łączności z Matką Bożą Jasnogórską oraz prosić o dokonanie i poprowadzenie takiego Dzieła Bożego pod opieką Zakonu OO Paulinów.

JBE

 

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd